niedziela, 30 grudnia 2007

Kreatory w GWT

W dystrybucji GWT znajdują się cztery skrypty cmd, które w największym skrócie można nazwać kreatorami. Każdy z nich jest wykorzystywany na różnym etapie tworzenia aplikacji.

projectCreator
GWT pozwala na łatwą integrację ze środowiskiem Eclipse, dlatego też jeżeli podczas tworzenia aplikacji programista zamierza korzystać z tego IDE, wówczas powinien użyć tego narzędzia. Kreator ten zakłada strukturę katalogów (wraz z plikami .project oraz .classpath) , która pozwoli łatwo zaimportować tworzoną aplikację jako projekt Eclipse.

Wykonując komendę: Utworzona zostanie następująca struktura: applicationCreator
Kreator ten pełni trzy funkcje:

  • Wytwarza strukturę pakietów dla aplikacji.
  • Generuje domyślne pliki HTML i Java spięte w prostym pliku module XML. Te pliki stanowią prostą aplikację od której można zacząć budowanie bardziej zaawansowanych funkcjonalności.
  • Tworzy skrypty cmd, które pozwalają przekompilować i uruchomić aplikację w trybie hosted mode.
Wykonując komendę (bez Eclipse): Wykonując komendę (z Eclipse): Utworzona zostanie następująca struktura: W przypadku parametru -eclipse dodatkowo powstanie: i18nCreator
Jeżeli pojawia się skrót i18n to oczywiście chodzi o internacjonalizację. Tym kreatorem wytwarzamy proste pliki properties zawierające teksty stałe w formie klucz/wartość. Generowany jest również skrypt cmd [Appl]-i18n, który na podstawie plików properties generuje interfejs Java poprzez który mamy dostęp do tekstów stałych z kodu Java aplikacji GWT.

Wykonując komendę (bez Eclipse): Wykonując komendę (z Eclipse): Utworzona zostanie następująca struktura: W przypadku parametru -eclipse dodatkowo powstanie: jUnitCreator
Tworzy odpowiedni katalog oraz pliki, w którym należy umieścić testy jednostkowe aplikacji GWT.

Wykonując komendę (bez Eclipse): Wykonując komendę (z Eclipse): Utworzona zostanie następująca struktura: W przypadku parametru -eclipse dodatkowo powstanie: Dzięki kreatorom można w ciągu dosłownie kilku chwil zbudować swoją pierwsza aplikację w GWT, dzięki czemu nawet niecierpliwi się nie zniechęcą. Oczywiście bardziej istotne jest to, że nie trzeba wykonywać powtarzalnych czynności, które może za nas wykonać automat.

Brak komentarzy: