poniedziałek, 5 maja 2008

BigDecimal w GWT

Zawsze gdy testujemy jakiś framework wybieramy najprostszą drogę, co między innymi oznacza, iż korzystamy z takich typów danych jak: String i Integer. Niemniej jednak przychodzi czas kiedy musimy zmierzyć się z obsługą co najmniej kilku typów danych m.in. z typem zmiennoprzecinkowym. Doświadczenie nauczyło mnie, że jeżeli chodzi o Javę to najlepszym typem zmiennoprzecinkowym do wykonywania operacji arytmetycznych jest BigDecimal. Pewnie co niektórym nasuwa się pytanie - dlaczego nie double. Moją odpowiedzią będzie przykład zaczerpniety ze strony http://epramono.blogspot.com: Wynik na wyjściu: Upss... co za niemiła niespodzianka :(

Nie o tym jednak zamierzam pisać moim głównym tematem jest GWT (wersja 1.4.60), a w zasadzie obsługa typu BigDecimal w GWT, której najogólniej rzecz ujmując po prostu nie ma. To oczywiście poważny problem... ale jest na to rozwiązanie:
  • Wchodzimy na stronę: http://code.google.com/p/gwt-math/.
  • Ściągamy dwie biblioteki gwt-math-2.0.1.jar, gwt-math-server-2.0.1.jar i umieszczamy je w classpath naszego projektu.
  • W pliku MyModule.gwt.xml dodajemy sekcję:
  • Na tym koniec naszej pracy, możemy korzystać już z klas java.math.BigDecimal, java.math.BigInteger.

Reasumując: często jest tak, gdy sytuacja wydaje się być beznadziena z pomocą przychodzi Google, poprzez które odkrywamy, że społeczność Open Source przewidziała, że możemy natknąć się na dany problem. Stąd lepiej najpierw poszukać, niż zrobić po swojemu :)

piątek, 25 kwietnia 2008

GWT - internacjonalizacja

Jeżeli docelową grupą użytkowników naszej aplikacji są ludzie o różnych narodowościach wówczas warto dostosować ją do obsługi wielu języków. Pierwszą rzeczą z którą przyjdzie się nam zmierzyć będzie tłumaczenie tekstów stałych. Samo tłumaczenie tekstów możemy pozostawić lingwistom, natomiast naszym zadaniem jest napisanie tak aplikacji, aby obsługa tych tekstów była możliwa i przy dodawaniu kolejnych tłumaczeń nie wymagała pracy programistycznej.

Oczywiście każdy programista dość szybko poradziłby sobie z tym zagadnieniem wymyślając swój własny mechanizm, ale programista leniwy (czytaj: skuteczny) przegrzebie dokumentację w celu znalezieniu mechanizmu, który już został wymyślony. Jak to wygląda w GWT...

Podstawowym elementem, który umożliwi nam lokalizację tekstów stałych jest moduł zawarty w pakiecie com.google.gwt.i18n oferuje on kilka mechanizmów: Constants, Messages, ConstantsWithLookup, Dictionary, Localizable. Skoncentrujmy się jednak na dwóch podstawowych Constants i Messages, które powinny być używane w większości przypadków.

Jeżeli chcemy skorzystać z tych mechanizmów nasz moduł musi dziedziczyć po module com.google.gwt.i18n.I18N (plik MyModule.gwt.xml w pakiecie com.mycompany.mymodule): Kolejnym krokiem jest stworzenie plików zawierających teksty stałe dla poszczególnych języków oraz plik domyślny.

Plik domyślny MyConstans.properties (w pakiecie com.mycompany.mymodule.client):
Plik dla języka polskiego MyConstans_pl.properties (w pakiecie com.mycompany.mymodule.client):
Plik dla języka angielskiego MyConstans_en.properties (w pakiecie com.mycompany.mymodule.client):
Kolejnym krokiem jest stworznie w pakiecie com.mycompany.mymodule.client interfejsu MyConstans, w którym nazwy metod będą odpowiadać kluczom w plikach z tekstami stałymi:
Aby użyć nasze teksty wystarczą dwie linie kodu w kodzie klasy klienta (np. MyModule.java):
Drugi mechanizm, który niejako stawi rozszerzenie Constants to Messages, różni się on jedynie tym, iż teksty stałe mogą posiadać argumenty. Załóżmy, iż w pliku ErrorMessages.properties mamy tekst:
Wóczas definiujemy interfejs analogiczny do Constants przy czym metody powinny mieć tyle argumentów wejściowych ile zostało wymienonych w tekstach stałych. Definicja interfejsu ErrorMessages.java:
Aby teksty stałe były wyświetlane w danym języku mamy dwie możliwości. Pierwsza polega na ustawieniu właściwości <meta name="gwt:property" content="locale=pl"> bezpośrednio w stronie html:
Druga możliwość to dodanie parametru do URL:
Mechanizmy, ktore zostały opisane można używać tylko w kodzie na podstawie, którego jest generowany JavaScript (czyli który jest umieszczony w pakiecie client). Podczas kompilacji GWT wytwarza dla każdej lokalizacji odrębny plik JavaScript.
Reasumując GWT dostarcza dość kompleksowy mechanizm internacjonalizacji, choć według mnie wystarczyłby mechanizm Messages, bo przecież nie mogę od razu przewidzieć, że mój tekst stały nie będzie miał kiedyś argumentów. Kolejną rzeczą, która stanowi dla mnie pewną wadę jest to, iż nie można używać tych mechanizmów po stronie serwera, co zmusza nas do korzystania ze standardowego rozwiązania dostarczonego przez Java ResourceBundle.

poniedziałek, 21 stycznia 2008

Równy czy nierówny - oto jest pytanie

Ktoś kiedyś powiedział "mnie język w programowaniu nie przeszkadza"? Co mnie więcej oznacza, iż doświadczony programista, który miał do czynienia z kilkoma językami (np. C, Java) bez problemu powinien poradzić sobie z programowaniem w kolejnym języku (np. w C#). Jest w tym wiele prawdy, ale czy bez kompleksowej wiedzy z danego języka kod owego programisty będzie na pewno niezawodny?

Rozważmy prosty przykład napisany w języku Java: Czy jest coś w tym przykładzie co mogłoby nas skłonić do refleksji - raczej nie. Oczywiste wydaje się, iż w pierwszym warunku zostanie wyświetlone na konsoli "rozne obiekty", natomiast w drugim warunku "rowne obiekty". Pierwszy warunek będzie spełniony tylko wtedy gdy będziemy mieli do czynienia ze zmiennymi, które wskazują dokładnie na ten sam obiekt. Drugi warunek to już porównanie wartości tych obiektów więc sprawa jest dość oczywista.

Zmodyfikujmy ten przykład: Co się okazuje? Pierwszy warunek jest spełniony w efekcie na konsoli zostanie wyświetlone "ten sam obiekt". Dlaczego? Odpowiedź jest prosta, chociaż nie oczywista: w języku Java w celu zaoszczędzenia pamięci instancje klas Short and Integer o wartościach od -128 do 127 wskazują na ten sam obiekt (obszar pamięci). Inaczej się ma sytuacja jeżeli jawnie użyjemy operatora new: Wówczas zostanie wyświetlone "rozne obiekty".

Wniosek z tego jest jeden, iż bez dogłębnej znajomości języka, konstrukcje, które mogłyby się wydawać oczywiste mogą nas zaskoczyć w najmniej oczekiwanym momencie. Jest na to jednak rada: jeżeli jesteś czegoś pewien sprawdź to, a jeżeli jesteś czegoś bardzo pewien sprawdź to dwa razy...